Văn bản ngành
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu
Hợp tác quốc tế
Hệ thống văn bản mẫu
Góp ý dự thảo
Thông tin tuyển dụng
Thông tin mời thầu
Thông báo - mời họp
Danh mục Báo Điện Tử
Liên kết website
Lịch làm việc lãnh đạo Cục
Lịch làm việc lãnh đạo Bộ
Gửi bài cho ban biên tập
 
Hệ thống văn bản mẫu
Hướng dẫn về công tác triển khai và hoàn chỉnh chứng từ thanh, quyết toán các lớp tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư năm 2010

Để triển khai việc mở lớp tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg và Công văn thông báo chỉ tiêu mở lớp năm 2010. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT hướng dẫn một số nội dung như sau:


I/ Về công tác chuẩn bị và phê duyệt:
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thông báo Dự kiến kế hoạch vốn mở lớp, sau khi nhận được đề nghị các đơn vị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Kế hoạch triển khai (chậm nhất là 15 ngày sau khi nhận được thông báo kế hoạch), như sau:
- Mở lớp tại đâu?
- Giảng viên là ai? (Ví dụ: PGĐ sở, Chuyên viên chính….)
- Số lượng Học viên được mời (Bao nhiêu Học viên không hưởng lương và bao nhiêu hưởng lương)
- Thời gian mở lớp (dự kiến vào ngày nào)
- Số điện thoại và địa chỉ Email liên hệ.
Căn cứ vào Kế hoạch triển khai của đơn vị, Cục sẽ:
- Phê duyệt Dự toán mở lớp theo Thông tư 23, 127 bổ sung của 23; Thông tư 51 và quyết định 43 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (chậm nhất là 7 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch của đơn vị)
- Thảo Hợp đồng mở lớp và gửi Email cho đơn vị xem để thống nhất.
II/ Về chứng từ thanh quyết toán: Trong bộ Hồ sơ chứng từ thanh quyết toán bao gồm: Giấy mời học viên có ghi đầy đủ các chế độ cho từng đối tượng học viên, Danh sách học viên (Họ và tên, địa chỉ, đơn vị công tác theo Mẫu 01 đính kèm)  và Công văn cử người của cơ quan, chính quyền địa phương (trong Công văn cử người cần ghi rõ là đối tượng có hưởng lương hay không hưỏng lương).
1/ Đối với khoản chi Thù lao cho giảng viên: Bao gồm các thủ tục sau:
Khi xây dựng đề xuất để trình Cục, các đơn vị phải xác định rõ Giáo viên giảng dạy là ai để có căn cứ phê duyệt thù lao giảng viên theo từng chức danh cụ thể (Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Phó Giám đốc Sở...)
Hợp đồng, Thanh lý hợp đồng, Chứng chỉ bằng cấp hoặc chức danh của giảng viên (sao y của đơn vị), Giấy biên nhận tiền có duyệt chi của cơ quan, chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân.
2/ Tiền ngủ của giảng viên: Chỉ chi trả cho giảng viên là người nơi khác đến giảng, hoặc các lớp được mở tại địa phương có cự ly quy định tại thông tư 23 và hoá đơn tài chính về tiền ngủ của giảng viên (không phát bằng tiền mặt)
3/ Phô tô tài liệu cho học viên: Bao gồm Hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hoá đơn tài chính đồng thời có danh sách ký nhận của học viên (theo Mẫu 02, 03 đính kèm)
4/ Hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho học viên hưởng lương: Được thể hiện bằng danh sách ký nhận các chế độ (theo Mẫu 02, 03 đính kèm) kể cả khi đơn vị cho các học viên ăn tập trung và thể hiện bằng hoá đơn.
5/ Thuê hội trường và thiết bị học tập: Chứng từ gồm Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính (trong đó phải thể hiện rõ từng mục chi như thuê hội trường là bao nhiêu? thiết bị học tập?........) trường hợp tổ chức lớp tại cơ quan thì phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng và phiếu thu hợp lệ.
6/ Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: Có Quyết định thành lập hội đồng, Bảng chấm công, danh sách ký nhận có duyệt chi của thủ trưởng đơn vị.
7/ Văn phòng phẩm: Có Hoá đơn tài chính về việc mua văn phòng phẩm
8/ Tiền ăn, ngủ, nước uống, xe đi lại (nếu có) cho học viên không hưởng lương: Được thể hiện bằng danh sách ký nhận các chế độ (theo Mẫu 02, 03 đính kèm) kể cả khi đơn vị cho các học viên ăn, ngủ tập trung và thể hiện bằng hoá đơn (tiền xe thì được thể hiện bằng vé xe đi lại thực của học viên)
9/ Thuê xe đi tham quan: Thời gian tổ chức đi tham quan tối đa không quá 2 ngày (có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính).
10/ Tiền thuốc y tế thông thường: Đây là khoản chi không bắt buộc vì vậy chỉ khi có phát sinh thì phải có Hoá đơn của đơn vị bán thuốc hợp lệ.
11/ Trông xe, nước sinh hoạt: Là khoản chi không bắt buộc nên khi có phát sinh phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, Hoá đơn hoặc giấy biên nhận có duyệt chi để bảo đảm tài sản cho học viên.
12/ Chi bế giảng, cấp chứng chỉ, khen thưởng…: Có chứng từ hợp lệ cho các khoản chi; riêng về khen thưởng phải có Quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị và danh sách ký nhận kể cả khi khen thưởng bằng hiện vật có hoá đơn.
13/ Làm thêm giờ của Ban tổ chức lớp học: Có Quyết định thành lập Ban tổ chức lớp, bảng chấm công, danh sách nhận tiền có duyệt chi.
14/ Xăng xe đi lại của ban tổ chức lớp: Có lệnh điều động xe, Lịch trình của toàn bộ khoá học và hoá đơn mua xăng.
15/ Chi phí liên hệ học viên, điện thoại: Có thể sử dụng cơ chế khoán cho các thành viên của Ban tổ chức lớp hoặc biên lai tiền điện thoại, bưu phẩm có liên quan đến lớp học./.
* Lưu ý:
- Các danh sách học viên và việc chi trả chế độ cho học viên cần chú ý chỉ chi trả cho học viên không hưởng lương theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP.
- Tất cả các khoản thu nhập không thường xuyên cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân (từ 500.000 đồng trở lên thu 10%) theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 84/2008/TT- BTC…..)
- Về kiểm tra Hợp đồng cần lưu ý Tên đúng của Đơn vị; số Tài khoản tiền gửi tại KBNN
Nếu còn vấn đề về Dự toán, Hợp đồng, Chứng từ thanh quyết toán cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Đồng chí Phạm Toàn Thắng – Phòng Kế hoạch tài chính.
Điện thoại: 04.44591216                      Di động: 0936016155
Các văn bản khác:
 Hướng dẫn báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2014 (18/02/2014)
 Đề nghị báo cáo hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn  (14/11/2013)
 Bài giảng về Luật Hợp tác xã  (09/09/2013)
 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2014 (06/07/2013)
 Thông báo vốn xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2013 (08/05/2013)
 Hướng dẫn về công tác triển khai và hoàn chỉnh chứng từ thanh, quyết toán các lớp tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư năm 2013 (08/05/2013)
 Đề nghị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (05/04/2013)
 Tập hợp các bài giảng về Hợp tác xã (02/04/2013)
 Tập hợp các bài giảng về Tổ hợp tác (02/04/2013)
 Đề nghị báo cáo thống kê về xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma túy (21/03/2013)
 Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết năm 2012 và triển khai công tác năm 2013  (15/03/2013)
 Thu thập thông tin các loại hình tổ chức sản xuất triên địa bàn tình (13/11/2012)
 Phiếu điều tra nhu cầu đào tạo nông thôn mới năm 2012 (12/11/2012)
 Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn từ năm 2000 đến hết năm 2012 (24/10/2012)
 Đề nghị báo cáo đào tạo cán bộ Hợp tác xã, Tổ hợp tác (15/10/2012)
 
 
Số người online: 4
Lượt truy cập: 914886

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.8438794 - Fax: 04.8438791 Email:
hcth.htx@mard.gov.vn

Design by Itasa